top of page
Kooperatif Kredisi Başvuru Evrakları

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Vergi Levhası

Son 3 Yıla Ait Gelir Vergisi Beyannamesi

Teminat Verilecek Olan Taşınmaza Ait Tapu Fotokopisi 

Kefilin Kimlik Fotokopisi

Banka Onayı Alındıktan Sonra

Noterden İmza Beyannamesi

Esnaf Odası Faaliyet Belgesi

Esnaf Sicil Tasdiknamesi

Yerleşim Yeri Belgesi

Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtardan)

Kefil İçin Nüfus Cüzdan Sureti

Kefil İçin Yerleşim Yeri Belgesi

bottom of page